Perfil do usuário

Natashia Sanjuana

Resumo da Biografia

uy tín của tập đoàn Nam Long để minh chứng cho sự thắng lợi của tập đoàn, rõ ràng nhất chánh là Những giải thưởng đặc biệt đáng bờ bến mà chủ đầu tư Nam Long đã được trân trọng trong nay gian vừa qua như: Top 10 chủ đầu tư uy tín ở Việt Nam, Top 10 nhà xây Các dự án tốt nhất tại Việt Nam, Top 500 công ty tạo thụ xây dựng lớn trong số Những năm vừa qua,… từ đó đã Làm cho Nam Long nhận được một vị thế vững chắc trên trên thị trường BDS. không chỉ vậy, chủ đầu tư Nam Long đã thích hợp tác Với nhiều tên tuổi lớn mạnh tại nước ngoài, từ đấy Giúp cho nguồn vốn đầu tư của tập đoàn này vững lớn mạnh trên để có thể mang đến cho Quý khách Các Sản phẩm chất Lượng nhất. do vậy, Các dự án lạ của tập đoàn Nam Long đang được trân trọng đông đảo sự chú ý của Quý khách. tại thời kỳ hiện tại, tập đoàn Nam Long đang sở hữu được cho mình

Nam Long Group